Nieuws


In de DorpsKontaKt worden inspirerende, opmerkelijke en interessante berichten over dorpshuizen en dorpsontwikkeling gedeeld.

Klik hier om hem te openen

Lees meer

Dit jaar op 17 juni van 10 tot 16 uur in de gemeente Bronckhorst.

Een festival dat signaleert en inspireert; agendeert en amuseert! Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.  
Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is dagvoorzitter. Het beoogde resultaat is een gespreksagenda met onderwerpen die we de komende twee jaar bespreken met onze gesprekspartners van Binnenlandse Zaken en fractievertegenwoordigers.

Lees meer

Sinds de fusie van de Vereniging Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen Gelderland in 2016 is gewerkt aan een overzichtelijk informatieboekje waarin de diensten van de DKK aan haar leden vermeld staan.

Lees meer

Op het Plattelands Parlement Gelderland van 4 februari deden leden van Provinciale Staten, wethouders en bestuurders van Dorpsbelangenorganisaties samen de oproep een WoonDeal te sluiten met als doel het plaatsen van tijdelijke woonunits in kleine kernen en buurtschappen mogelijk te maken. Hiermee ontstaan nieuwe kansen voor jongeren en senioren om in hun dorp te blijven wonen.

Lees meer

Onder grote belangstelling werd op dinsdag 21 maart 2017 in Museum De Tuut het Dorpsontwikkelplan gepresenteerd, het plan waarin Appeltern richting geeft aan haar toekomst.

Wat in januari 2016 als een droomsessie begon, heeft in een jaar tijd geresulteerd in een ambitieus, door de dorpsbewoners zelf opgesteld plan, voor een toekomstbestendig Appeltern. Nu het plan er ligt is de volgende uitdaging om te komen tot concrete projecten. Dat verklaart meteen de treffende titel van het Dorpsontwikkelplan: “Kansen voor Appeltern”.

Lees meer

Gelderland weer op de kaart: Netterden wint Gouden Kern met Pit 2016! De DKK feliciteert iedereen die dit mooie project heeft mogelijk gemaakt!

'Mach mit!’ uit Netterden (Gelderland) heeft na de Gelderse trofee ook de nationale prijs gewonnen van Kern met Pit, de jaarlijkse leefbaarheidswedstrijd georganiseerd door KNHM. Het burgerinitiatief leert jonge kinderen Duits te spreken. Door het verkleinen van de taalbarrière, vergroten zij de leefbaarheid.

Lees meer

De dorpen Garnwerd (Groningen), Witteveen (Drenthe) en Beltrum (Gelderland) zijn verkozen tot finalist voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Maar liefst 28 dorpen meldden zich dit jaar aan voor de prijs. De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer

Welk dorpshuis in Gelderland is hét bruisende hart van het dorp en wint de titel ‘Dorpshuis van het jaar’? Omroep Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie gaan de komende maanden op zoek naar de meest inspirerende dorpshuizen in Gelderland.

Lees meer

Jongeren en ouderen de mogelijkheid bieden om in de toekomst in het dorp of buitengebied van Beltrum te blijven wonen. En alle voorzieningen die er nu zijn behouden. Niet door een bureau of de gemeente bedacht, maar door de Beltrumers zelf. Dat is kortgezegd het streven van Bas Hommelink, voorzitter van het Kulturhus  en initiatiefnemer van pilot Beltrum.

Met de aftrap van de pilot in de kapel van de Hassinkhof in Beltrum is een langgekoesterde wens van hem in vervulling gegaan. “Ik vind het leuk en Beltrum verdient het”, zegt de 36 jarige voorzitter.

Lees meer

Studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben in 2016 onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Lienden. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de behoeften en bijdragen van inwoners uit Lienden ten aanzien van de leefbaarheid op de volgende sociale thema’s:

A. Woonomgeving
Hierbij gaat het om de fysieke omgeving zoals ervaren door de inwoners. Denk hierbij aan de woonomgeving (straat, wijk, dorp), openbare ruimte, groen en veiligheid.

B. Elkaar kennen, iets voor elkaar doen
Het gaat hierbij om het gevoel van elkaar kennen of iets voor elkaar willen betekenen binnen straat, wijk of dorp.

C. Diensten en voorzieningen
Het voorzieningenniveau van een dorp bepaalt mede de leefbaarheid en speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van inwoners.

Lees meer

Op 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Welke aandachtspunten voor dorps(huis)ontwikkeling mogen volgens jou niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s? Ben je van plan om samen met collega-dorpsbelangenorganisaties of dorpshuizen binnen je gemeente te lobbyen om die punten in de verkiezingsprogramma’s te krijgen? Dan is de toolkit die de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers) heeft ontwikkeld een handig instrument.

Lees meer

Provincie Gelderland schrijft een ideeënprijsvraag uit onder het motto Maak Gelderland Mooier. Iedereen kan meedoen!

Waar gaat het om? Kom met ideeën en zet je creativiteit in om bouwstenen te maken waarmee te benoemen gebiedskwaliteiten overtuigend mee zijn geholpen. Het gaat om inspirerende kwaliteitsborging voor een vrij te kiezen gebied in Gelderland.

Lees meer

Op Leefbaarheid.gelderland.nl kun je als Gelderlander inspiratie opdoen voor leefbaarheidsinitiatieven.

Als je een account aanmaakt kun je vragen stellen of de mening van anderen polsen door een stelling te plaatsen. Uiteraard is er ook informatie over de subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven te vinden!

Lees meer

Omroep Gelderland reist iedere zomer de provincie door, op zoek naar de mooiste plaats van Gelderland. Deelnemende dorpen moeten opdrachten uitvoeren, het plein feestelijk aankleden en zoveel mogelijk publiek verzamelen voor de show.

Lees meer

 

 

Kracht en initiatief van bewoners